Luật số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

Số/Ký hiệu 31/2009/QH12
Ngày ban hành 06/06/2012
Người ký
Trích yếu Luật số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác