Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hoá - thông tin

Số/Ký hiệu 67/2006/TT-BVHTT
Ngày ban hành 22/03/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hoá - thông tin
Cơ quan ban hành Bộ Văn hoá - Thông tin
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác