Sắc lệnh của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa số 147/SL ngày 15 tháng 3 năm 1953 về việc đặt phòng Điện nhiếp ảnh Nha tuyên truyền và Văn nghệ thành Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt nam do Chủ tịch nước ban hành.

Số/Ký hiệu 147/SL
Ngày ban hành 22/12/2011
Người ký
Trích yếu Sắc lệnh của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa số 147/SL ngày 15 tháng 3 năm 1953 về việc đặt phòng Điện nhiếp ảnh Nha tuyên truyền và Văn nghệ thành Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt nam do Chủ tịch nước ban hành.
Cơ quan ban hành Chủ tịch Nước
Thể loại Sắc lệnh
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác