Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8AL)

Số/Ký hiệu 13/QÐ-TTg
Ngày ban hành 08/07/2011
Người ký
Trích yếu Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8AL)
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác