Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010

Số/Ký hiệu 97/2002/QÐ-TTg
Ngày ban hành 29/06/2010
Người ký
Trích yếu Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg ngày 22/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác