Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

Số/Ký hiệu 112/2007/NÐ-CP
Ngày ban hành 05/12/2009
Người ký
Trích yếu Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác