Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 168/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 19/02/2014
Người ký
Trích yếu Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác