Văn bản hợp nhất số 3209/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery

Số/Ký hiệu 3209/VBHN-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/07/2014
Người ký Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 3209/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Văn bản hợp nhất
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác