Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 76/2013/NÐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2013
Người ký
Trích yếu Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác