Kế hoạch số 1682/KH-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về  Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản  văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách  di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Số/Ký hiệu 1682/KH-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/06/2013
Người ký
Trích yếu Kế hoạch số 1682/KH-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về  Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản  văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách  di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác