Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02/1/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia

Số/Ký hiệu 01/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/05/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02/1/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác