Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt  quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Số/Ký hiệu 70/2012/NÐ-CP
Ngày ban hành 09/04/2013
Người ký
Trích yếu Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt  quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác