Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận  “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Số/Ký hiệu 02/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 01/02/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận  “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác