Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện

Số/Ký hiệu 21/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 28/01/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác