Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu  di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Số/Ký hiệu 20/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/01/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu  di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác