Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Số/Ký hiệu 5079/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/01/2013
Người ký
Trích yếu Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác