Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Số/Ký hiệu 12/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 03/01/2013
Người ký
Trích yếu Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác