Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Số/Ký hiệu 105/2012/NÐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2012
Người ký
Trích yếu Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác