Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Số/Ký hiệu 15/2012/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/12/2012
Người ký
Trích yếu Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng  12  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác