Sửa đổi tên gọi di tích tại Điều 1 Quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia

Số/Ký hiệu 946/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 09/04/2024
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu Sửa đổi tên gọi di tích tại Điều 1 Quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác