Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng  10  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số/Ký hiệu 3420/HD-BVHTTDL
Ngày ban hành 11/10/2012
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng  10  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác