Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Số/Ký hiệu 156/QÐ-TTg
Ngày ban hành 29/01/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác