Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 3017/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Số/Ký hiệu 20/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/01/2022
Người ký Hoàng Đạo Cương
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 3017/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác