Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Sơ kết thực hiện Quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập

Số/Ký hiệu 2956/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 16/11/2021
Người ký Hoàng Đạo Cương
Trích yếu Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Sơ kết thực hiện Quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác