Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu Vai

Số/Ký hiệu 1952/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu (Háng Phúng Lìu) Khâu Vai
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác