Các văn bản về các ngày lễ lớn

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4340/QÐ-BVHTTDL Tổ chức triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 31/12/2020
4198/QÐ-BVHTTDL Trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính 25/12/2020
3730/QÐ-BVHTTDL Tổ chức biên tập và ấn hành tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 11/12/2020
3615/QÐ-BVHTTDL Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 03/12/2020
3580/QÐ-BVHTTDL Ấn hành tranh cổ động tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 01/12/2020
4323/BVHTTDL-VHCS Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021  19/11/2020
3303/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Kế hoạch “Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc La Chí, Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch” năm 2020 10/11/2020
3269/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/11/2020
3165/QÐ-BVHTTDL Ấn hành tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường 30/10/2020
3124/QÐ-BVHTTDL Tổ chức triển lãm và in tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về bảo vệ môi trường 28/10/2020
3806/KH-BVHTTDL Thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025  16/10/2020
2928/QÐ-BVHTTDL Tổ chức xây dựng cụm pano tranh cổ động tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ 15/10/2020
2891/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  12/10/2020
2860/QÐ-BVHTTDL Ấn hành tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 08/10/2020
2827/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính 06/10/2020
2748/QÐ-BVHTTDL Ấn hành tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 30/09/2020
2668/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp 23/09/2020
2734/BVHTTDL-VHCS Tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 24/07/2020
2063/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 21/07/2020
1789/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 29/06/2020