Các văn bản về các ngày lễ lớn

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
87/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 08/03/2019
46/VHCS-NSVH Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 24/01/2019
4246/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2018
4838/QÐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở 07/12/2017
3979/QÐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) 24/10/2017
3980/QÐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/10/2017
3447/QÐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” khu vực Tây Bắc 13/09/2017
2811/QÐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/07/2017
1624/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức Lớp tập huấn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”năm 2017 19/04/2017
1626/QÐ-BVHTTDL Quyết định Vv khảo sát hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 19/04/2017
1414/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện 05/04/2017
1075/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v kiểm tra hoạt động quảng cáo tại một số địa phương 22/03/2017
1074/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức Hội nghị tống kết 05 năm thực hiện Luật Quảng cáo 22/03/2017
1073/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v xây dựng hướng dẫn mẫu quy hoạch quảng cáo ngoài trời 22/03/2017
1072/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo 22/03/2017
1183/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v ban hành Kế hoạch xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 22/03/2017
726/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 13/03/2017
737/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Kỹ năng sáng tác và thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan trong sáng tác tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017” 10/03/2017
730/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v soạn thảo Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện 09/03/2017
581/QÐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông 09/03/2017