BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ

05/10/2018 | 14:56 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về đề nghị thả đèn gió trong lễ hội Ok-Om-Bok

26/09/2018 | 03:08 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

24/09/2018 | 04:52 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức các Lễ hội, chương trình chào mừng các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm

22/09/2018 | 06:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về một số vấn đề liên quan đến Lễ hội Sâm Ngọc Linh.

20/09/2018 | 05:15 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

19/09/2018 | 04:00 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương

18/09/2018 | 04:02 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về việc trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang Hàng Dương

17/09/2018 | 03:47 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về những vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch

13/09/2018 | 03:46 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh quy định tiền công áp dụng cho huấn luyện viên và vận động viên

12/09/2018 | 09:03 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến...