Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 13/08/2018 13/10/2018
Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2018 08/10/2018
Dự thảo Tờ trình V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL 08/08/2018 08/10/2018
Dự thảo, Tờ trình, Nghị định Về việc ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 27/06/2018 27/08/2018
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 20/06/2018 20/08/2018
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/06/2018 18/08/2018
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Danh sách Các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 27/07/2018 10/08/2018
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/06/2018 06/08/2018
Các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” “Nghệ sĩ ưu tú” 03/07/2018 17/07/2018
Dự thảo kết quả Pháp điển Đề mục “Quảng cáo” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 09 thuộc Chủ đề số 41) 04/07/2018 04/08/2018
Danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 29/05/2018 19/06/2018
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/05/2018 14/07/2018
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 09/05/2018 08/07/2018
Dự thảo Thông tư Quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo TCVN xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hệ thống quản lý, sự kiện bền vững các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực Du lịch, Thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ 26/04/2018 08/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 23/04/2018 23/06/2018
Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Bằng chứng nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 06/04/2018 06/06/2018
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 14/04/2018 04/05/2018
Danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai’ do Hội đồng thành phố Cần Thơ gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 04/04/2018 24/04/2018