phổ biến - pháp luật phổ biến - pháp luật

Toàn bộ văn bản Toàn bộ văn bản

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tập huấn tu sửa, phục chế tranh giấy nâng cao

Ngày đăng 11/12/2017 | 13:42 PM  | Lượt xem: 1321
Sáng 11/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe phối hợp khai mạc đợt tập huấn bảo quản, tu sửa, phục chế hiện vật chất liệu giấy nâng cao 2017 do chuyên gia Đức giảng dạy.

Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền cho PV, cán bộ văn hóa thông tin các tỉnh có đường biên giới với Lào

Ngày đăng 29/11/2017 | 01:40 PM  | Lượt xem: 1185
Sáng ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài, tuyên truyền cho phóng viên (pv), biên tập viên (btv), báo cáo viên và cán bộ...

Tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 30/10/2017 | 11:53 AM  | Lượt xem: 1800
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành văn bản số 4483/BVHTTDL-DSVH về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017.

Tuyên truyền, phổ biến về Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng 19/10/2017 | 11:29 AM  | Lượt xem: 1022
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Mở lớp tập huấn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 07:52 AM  | Lượt xem: 1888
Ngày 19/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã ký Quyết định số 1624/QĐ-BVHTTDL về việc mở Lớp tập huấn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Tập huấn “Kỹ năng sáng tác và thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan trong sáng tác tranh cổ động

Ngày đăng 15/03/2017 | 08:32 AM  | Lượt xem: 1584
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 737/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2017 về việc tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ “Kỹ năng sáng tác và thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan trong sáng tác tranh cổ động phục...

Hội thảo - Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các VBQPPL

Ngày đăng 14/03/2017 | 08:49 AM  | Lượt xem: 1472
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc tổ chức Hội thảo - Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa,...

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL

Ngày đăng 02/03/2017 | 04:54 PM  | Lượt xem: 502
Sáng 2/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 02/12/2016 | 11:46 AM  | Lượt xem: 1465
Ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và...

Khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Ngày đăng 01/12/2016 | 05:51 PM  | Lượt xem: 1469
Ngày 1/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016 nhằm triển khai Kế hoạch cải cách...