chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Những Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

17/12/2018 | 16:24 PM
Tổng cục Thể dục thể thao vừa có Văn bản số 1580/TCTDTT-TDTTQC về việc góp ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư...

Lấy ý kiến 84 trường hợp được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

16/12/2018 | 11:30 AM
Bộ VHTTDL vừa công bố danh sách hồ sơ đã được Hội đồng Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính...

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam

10/12/2018 | 04:24 PM
Tổng Cục Du lịch vừa ban hành văn bản số 1697/TCDL – LH gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh thành, các doanh...

Thành lập BTC và các Tổ Giúp việc Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

07/12/2018 | 01:00 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BVHTTDL ngày 5/12/2018 về việc thành lập...

Thủ tướng phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch

07/12/2018 | 07:18 AM
Cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch quy mô lớn, có thương...

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

06/12/2018 | 10:43 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 5487/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tổng kết...

Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam

05/12/2018 | 02:30 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Luy Lâu

05/12/2018 | 01:30 PM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4400/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội Luy Lâu, Bắc Ninh

05/12/2018 | 09:15 AM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4351/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại khu...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Gò Hện, TP Hà Nội

05/12/2018 | 07:30 AM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4401/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di...