Thống kê 2014 - Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 299

1.

Văn hóa phẩm xuất:

 

 

- Tổng số biên bản xuất văn hóa phẩm (giấy):

420

 

- Tổng số văn hoá phẩm xuất (đơn vị VHP):

78.000

 

- Tổng số giấy phép đã cấp:

 

2.

Văn hóa phẩm nhập:

 

 

          - Tổng số giấy phép đã cấp:

5.500

 

- Tổng số văn hóa nhập (đơn vị VHP), gồm:

178.565

 

+ Sách:

15.000

 

+ Báo, tạp chí:

20.000

 

+ Lịch:

45.000

 

+ Các loại tài liệu:

35.000

 

+ Các loại băng hình (video,VHS,HD, cassette:

6.700

 

+ Ổ cứng, Laptop, CPU, bảng tính, từ điển

780

 

+ Thẻ nhớ, máy nghe MP3:

1.300

 

+ Đĩa CD-ROM:

42.000

 

+ Phim nhựa:

2.400

 

+ Ảnh, tranh các loại:

600

 

+ Đồ gốm, sành, sứ, gỗ, đá:

700

 

+ Các loại khác:

9.000

3.

Số trường hợp vi phạm:

5

4.

Số văn hóa phẩm vi phạm:

75

5.

Tổng thu lệ phí giám định, cấp giấy phép (đồng):

3.000.000.000