Thống kê 2014 - Văn hóa dân tộc
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 341

1        

Tổng số kinh phí cấp dự án ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (Tỷ đồng):

4,5

2        

- Sách:

 

3        

- Văn hóa phẩm:

 

4        

- Đĩa tiếng:

 

5        

- Đĩa hình:

 

6        

Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

7        

- Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình Mục tiêu quốc gia:

2

8        

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn tính đến hết năm.

 

9        

Hỗ trợ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

10   

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn trong năm 2014:

5

11   

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến năm 2014:

 

12   

Tổng số cán bộ văn hóa các xã đặc biệt khó khăn được tập huấn trong năm 2014:

144

13   

Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên năm 2014:

 

14   

- Tổng đồn biên phòng được hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (đồn biên phòng):

432

15   

- Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên (tỷ đồng):

4

16   

Dự án Phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

11 tỉnh được hỗ trợ thiết bị cho các điểm vui chơi và 3 tỉnh được đầu tư xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em