Thống kê 2014 - Văn hóa cơ sở
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 340

1.

Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở:

 

 

- Số Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh, thành phố:

4

 

- Số Trung tâm Văn hoá tỉnh, thành phố:

58

 

- Số Trung tâm Thông tin-Triển lãm tỉnh, thành phố:

6

 

- Số đơn vị có tên gọi khác (Nhà Văn hóa):

6

 

- Số Trung tâm Văn hoá-Thông tin (Thể thao) cấp

huyện (Nhà Văn hoá) và tương đương:

538

 

- Số Phòng Văn hoá-Thông tin cấp huyện và tương đương:

708

 

- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương:

5.781

 

- Số Nhà Văn hoá cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương:

63.018

 

- Số Nhà Văn hoá (Cung Văn hoá) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:

22

 

- Số điểm vui chơi trẻ em: trong đó

 

 

    + Cấp tỉnh:

34

 

    + Cấp huyện:

62

 

    + Cấp xã:

 

2.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng:

 

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức:

2.040

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức:

1.358

 

- Tổng số người xem liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng:

66.296.954

3.

Tổng số đội văn nghệ quần chúng (tỉnh, huyện, xã):

37.220

 

 Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng:

41.170.402

4.

Hoạt động tuyên truyền lưu động:

 

 

      - Số đội TTLĐ cấp tỉnh:

58

 

- Số đội TTLĐ cấp huyện:

531

 

- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động:

87.617

 

- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động:

31.373.933

5.

Số làng (bản, buôn, ấp...) văn hoá/Tổng số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước:

58.381/110.140

6

Số gia đình văn hoá/Tổng số gia đình cả nước:

 

15.865.654/21.123/234

7

Số công sở, cơ quan đạt chuẩn văn hoá/Tổng số công sở, cơ quan cả nước:

65.230/82.778

8

Hoạt động Karaoke

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh/thành có trước năm 2014:

17.321

 

- Tổng số điểm cấp mới trong năm 2014:

 

 

- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:

2.375

 

- Tổng số giấy phép bị thu hồi:

77

9

Hoạt động vũ trường

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh/thành có trước năm 2014:

77

 

- Tổng số điểm cấp mới trong năm 2014:

 

 

- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:

10

 

- Tổng số giấy phép bị thu hồi:

1