Thống kê 2014 - Thanh tra
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 313

1.

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở:

10.825

 

Trong đó:

 

 

     - Số lượt Thanh tra Bộ thực hiện

606

 

     - Số lượt Thanh tra các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố thực hiện

10.219

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

2.265

 

- Cảnh cáo:

1

 

- Đình chỉ kinh doanh:

9

 

- Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

 

 

         - Số tiền phạt (triệu đồng):

2.255

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng):

22.468.221