Thống kê 2014 - Điện ảnh
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 357

1.

Tổng số hãng phim:                                                                                         

 

 

- Các hãng phim của nhà nước:

05

 

- Các hãng phim tư nhân:

329

2.

Tổng số phim sản xuất trong năm 2014:

 

 

- Phim truyện nhựa:

23

 

- Phim tài liệu nhựa:

06

 

- Phim hoạt hình:

06

 

- Phim truyện video:

12

 

- Băng hình phim tài liệu:

21

 

- Tổng số phim truyện của trung tâm Điện ảnh chiều thứ bảy phát sóng trên truyền hình trong năm:

01

 

- Tạp chí Điện ảnh Việt Nam phát hành trong năm (Số):

7.200

3.

Tổng số phim truyện được phát hành trong năm:

 

 

- Phim truyện nhựa của Việt Nam và của nước ngoài:

175

 

- Băng hình phim truyện của Việt Nam và nước ngoài:

15

4.

Bình quân xem phim nhựa/người/năm (Lượt người): 

1,3

5.

Bình quân xem video/người/năm (Lượt người):                

-