Thống kê 2014 - Hợp tác quốc tế
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 310

1.

Tổng số các đoàn Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2014

355

 

- Giao lưu biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh:

-

 

- Các hoạt động khác:

-

2.

Tổng số các đoàn nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2014

164

3.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm 2014:

26

 

Trong đó: - Điều ước:

-

 

                 - Thỏa thuận:

26

 

                 - Hiệp định:

-

4.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết và đang còn hiệu lực tính đến tháng 12 năm 2014:

363