Thống kê 2014 - Du lịch
16/12/2015 | 07:00 AM  | Lượt xem: 405

1.

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

1.456

 

- Doanh nghiệp nhà nước:

08

 

- Công ty cổ phần:

474

 

- Công ty liên doanh:

15

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

949

 

- Tư nhân:

09

2.

Tổng số các cơ sở l­ưu trú/số buồng:

16.000/332.000

 

- Loại 5 sao:

73/17.798

 

- Loại 4 sao:

189/22.745

 

- Loại 3 sao:

376/26.030

 

- Loại 2 sao:

1.180/44.384

 

- Loại 01 sao:

2.460/45.590

3.

Tổng số h­ướng dẫn viên:

15.523

 

- Quốc tế:

8.760

 

- Nội địa:

6.691

 

- Tiếng Anh:

4.796

 

- Tiếng Trung Quốc:

1.362

 

- Tiếng Pháp:

1.085

 

- Tiếng Nhật Bản:

495

 

- Tiếng Đức:

421

 

- Tiếng Nga:

502

 

              - Tiếng khác :

 

4.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 (lượt):

7.874.312

lượt khách

5.

Số khách Du lịch nội địa năm 2014 (Triệu lượt):

38,5 triệu

lượt khách

6.

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng):

230 ngàn tỷ