Thống kê 2013 - Thanh tra
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 321

1.

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở:

12.264

 

Trong đó:

 

 

     - Số lượt Thanh tra Bộ thực hiện

422

 

     - Số lượt Thanh tra các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố thực hiện

11.842

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

15.770

 

- Cảnh cáo:

62

 

- Đình chỉ kinh doanh:

23

 

- Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

0

 

         - Phạt tiền:

3.444

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng):

26.826