Thống kê 2013 - Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 349

1.

Tổng số các nhà triển lãm:

 

 

- Trung ương:

5

 

        - Địa phương:

36

2.

Tổng số các cuộc triển lãm:

 

2.1

Trung ương:

80

 

- Mỹ thuật:

50

 

- Nhiếp ảnh:

30

 

- Triển lãm của Việt Nam ở nước ngoài:

6

 

- Triển lãm của nước ngoài tại Việt Nam:

 

 

- Triển lãm tranh, ảnh thiếu nhi:

1

 

- Tượng đài tranh hoàng tráng:

3

 

- Trại sáng tác Điêu khắc:

1

2.2

Địa phương (40/63 tỉnh thành có báo cáo):

 

 

- Mỹ thuật:

383

 

+ Hội họa:

 

 

+ Điêu khắc:

 

 

- Nhiếp ảnh:

357

 

- Triển lãm của Việt Nam ở nước ngoài:

 

 

- Triển lãm của nước ngoài tại Việt Nam:

 

 

- Triển lãm tranh, ảnh thiếu nhi:

2

 

- Các triển lãm VHTTDL:

206

 

- Các trại sáng tác, tập huấn MTNA

82