Thống kê 2013 - Điện ảnh
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 354

1.

Tổng số hãng phim:                                                                                          

253

 

- Các hãng phim của nhà nước:

30

 

- Các hãng phim tư nhân:

223

2.

Tổng số phim sản xuất trong năm 2013:

68

 

- Phim truyện nhựa:

25

 

- Phim tài liệu nhựa:

6

 

- Phim hoạt hình:

12

 

- Phim truyện video:

14

 

- Băng hình phim tài liệu:

11

 

- Tổng số phim truyện của trung tâm Điện ảnh chiều thứ bảy phát sóng trên truyền hình trong năm:

 

 

- Tạp chí Điện ảnh Việt Nam phát hành trong năm (Số):

24

3.

Tổng số phim truyện được phát hành trong năm:

223

 

- Phim truyện nhựa của Việt Nam và của nước ngoài:

197

 

- Băng hình phim truyện của Việt Nam và nước ngoài:

26

4.

Bình quân xem phim nhựa/người/năm (Lượt người): 

0,75

5.

Bình quân xem video/người/năm (Lượt người):                

1,1