Thống kê 2013 - Hợp tác quốc tế
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 309

1.

Tổng số các đoàn Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2013

362

 

- Giao lưu biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh:

65

 

- Các hoạt động khác:

297

2.

Tổng số các đoàn nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2013

219

3.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm 2013:

29

 

Trong đó: - Điều ước:

02

 

                 - Thỏa thuận:

24

 

                 - Hiệp định:

03

4.

Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết và đang còn hiệu lực tính đến tháng 12 năm 2013:

139