Thống kê 2013 - Du lịch
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 407

1.

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

1.305

 

- Doanh nghiệp nhà nước:

09

 

- Công ty cổ phần:

428

 

- Công ty liên doanh:

15

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

845

 

- Tư nhân:

08

2.

Tổng số các cơ sở l­ưu trú/số buồng:

15.120/324.800

 

- Loại 5 sao:

64/15.385

 

- Loại 4 sao:

159/20.270

 

- Loại 3 sao:

375/26.347

 

- Loại 2 sao:

1237/46.945

 

- Loại 01 sao:

1.996/38.449

3.

Tổng số h­ướng dẫn viên:

15.214

 

- Quốc tế:

8.437

 

- Nội địa:

6.777

 

- Tiếng Anh:

2.335

 

- Tiếng Trung Quốc:

623

 

- Tiếng Pháp:

642

 

- Tiếng Nhật Bản:

261

 

- Tiếng Đức:

224

 

- Tiếng Nga:

164

 

              - Tiếng khác :

 

4.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2013 (lượt):

7.572.352

5.

Số khách Du lịch nội địa năm 2013 (Triệu lượt):

35

6.

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng):

200.000