Thống kê 2010 - Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 329

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2010

1.

Văn hóa phẩm xuất:

 

 

- Tổng số biên bản xuất văn hóa phẩm (giấy):

531

 

- Tổng số văn hoá phẩm xuất (đơn vị VHP):

72.326

2.

Văn hóa phẩm nhập:

 

 

- Tổng số giấy phép đã cấp:

5.794

 

- Tổng số văn hóa nhập (đơn vị VHP), gồm:

732.437

 

+ Sách:

104.798

 

+ Báo, tạp chí:

43.978

 

+ Các loại tài liệu:

350.228

 

+ Lịch:

18.557

 

+ Băng các loại:

21.982

 

+ Đĩa CD, DVD, VCD:

102.548

 

+ Băng cassette:

1.049

 

+ Thiết bị ghi dữ liệu

6.319

 

+ Đĩa CD-ROM:

30.923

 

+ Phim nhựa + Trailer:

7.506

 

+ Ảnh, tranh các loại:

7.462

 

+ Đồ gốm, sành, sứ, gỗ, đá:

909

 

+ Máy trò chơi điện tử

344

 

+ Các loại khác:

35.834

3.

Số đơn vị VHP vi phạm:

31.091

4.

Tổng thu lệ phí giám định, cấp giấy phép (đồng):

4.608.000.000