Thống kê 2010 - Thi đua khen thưởng
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 310

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.      

Huân chương Sao vàng:

 

2.      

Huân chương Hồ Chí Minh:

01

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

01

3.      

Huân chương Độc lập:

03

 

Hạng Nhất:

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

 

Hạng Nhì:  

02

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

02

 

Hạng Ba:    

01

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

 

4.      

Huân chương Lao động:

68

 

Hạng Nhất:

6

 

- Tập thể:

02

 

- Cá nhân:

04

 

Hạng Nhì:  

12

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

12

 

Hạng Ba:    

50

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

49

5.      

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

49

 

- Tập thể:

9

 

- Cá nhân:

40

6.      

Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

01

7.      

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

186

8.      

Bằng khen của Bộ trưởng (tập thể và cá nhân):

2.625

9.      

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL:

2.655

10.  

Giải thưởng quốc tế:

 

11.  

Danh hiệu vinh dự Nhà nước:

 

 

Anh hùng Lao động:

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

 

Nhà giáo Nhân dân:

10

 

Nhà giáo Ưu tú:

31

 

Nghệ sĩ Nhân dân:

01

 

Nghệ sĩ Ưu tú:

 

 

Thầy thuốc Nhân dân:

 

 

Thầy thuốc Ưu tú:

 

12.  

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật:

 

13.  

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật:

 

14.  

Cờ thi đua của Chính phủ

 

15.  

Huân chương Hữu nghị

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

16.

Huy chương Hữu nghị

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

17.

Cờ Thi đua xuất sắc