Thống kê 2010 - Thể dục thể thao
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 336

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên:

23,6%

2.

Tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT:

15,8%

3.

Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất:

28.384

4.

Số vận động viên cấp cao:

 

 

- Cấp kiện tướng:

1672

 

      - Cấp 1:

2257

5.

Số vận động viên được tập trung đào tạo:

 

 

- Vận động viên trẻ:

1046

6.

Số huy chương đạt được:

 

 

- Quốc gia:

7032

 

- Quốc tế chính thức:

289