Thống kê 2010 - Thanh tra
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 311

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở:

17.401

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

4.198

 

- Cảnh cáo:

587

 

- Đình chỉ kinh doanh:

120

 

- Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

7

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (đồng):

13.466.140.000