Thống kê 2010 - Gia đình
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 365

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số hộ gia đình:

14.512.898

2.

Loại hình gia đình:

 

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có vợ, chồng, con):

7.917.838

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ chỉ có mẹ và con:

1.292.391

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ chỉ có bố và con:

323.710

 

- Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên:

2.675.673

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đầy đủ (có cả vợ và chồng):

1.664.379

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đơn thân (không lấy vợ hoặc không lấy chồng):

514.528

3.

Số hộ gia đình có người trên 60 tuổi:

3.592.318

4.

Số hộ gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi:

7.348.422

5.

Số hộ gia đình có người vi phạm pháp luật:

347.957

6.

Số hộ gia đình có người tảo hôn:

274.326

7.

Số hộ gia đình có bạo lực gia đình:

257.289

8.

Số hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo:

1.590.924

9.

Số hộ gia đình không có nhà ở:

93.654

10.

Số hộ gia đình ở nhà tạm:

469.832

11.

Số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh:

11.416.383

12.

Số hộ gia đình có tivi:

11.978.471

13.

Số hộ gia đình đã được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá":

11.034.559


Ghi chú:

- Số liệu năm 2009: 32/63 tỉnh/thành phố

- Số liệu năm 2010: 48/63 tỉnh/thành phố

            + Bạc Liêu: số liệu của 60/64 xã/phường/thị trấn

            + TP Hồ Chí Minh: số liệu 19/24 quận/huyện

+ Những tỉnh chưa có số liệu: Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Khánh Hoà, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thái Nguyên.