Thống kê 2010 - Du lịch
03/03/2014 | 07:00 AM  | Lượt xem: 335

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

890

 

- Doanh nghiệp nhà nước:

61

 

- Công ty cổ phần:

285

 

- Công ty liên doanh:

13

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

526

 

- Tư nhân:

5

2.

Tổng số các cơ sở l­ưu trú/số buồng:

12.000/235.000

 

- Loại 5 sao:

43/10.756

 

- Loại 4 sao:

110/13.493

 

- Loại 3 sao:

235/16.353

 

- Loại 2 sao:

780/28.700

 

- Loại 01 sao:

935/19.850

 

- Loại hình khác:           

còn lại các loại khác

3.

Tổng số h­ướng dẫn viên:

4.826

 

Nội địa:

746

 

Quốc tế:

4.080

 

- Tiếng Anh:

2.294

 

- Tiếng Pháp:

740

 

- Tiếng Đức:

259

 

- Tiếng Trung Quốc:

484

 

- Tiếng Nhật Bản:

234

 

- Tiếng Tây Ban Nha:

65

 

- Tiếng Hàn Quốc

7

 

- Tiếng khác:

743

4.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam :

5.000.000

5.

Số khách Du lịch nội địa năm

28.000.000

6.

Thu nhập xã hội của ngành Du lịch (nghìn tỷ đồng):

~ 100