Thống kê 2009 - Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 325

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2009

1.

Văn hóa phẩm xuất:

 

 

- Tổng số biên bản xuất văn hóa phẩm (giấy):

459

 

- Tổng số văn hoá phẩm xuất (đơn vị VHP):

65.240

2.

Văn hóa phẩm nhập:

 

 

- Tổng số giấy phép đã cấp:

3.025

 

- Tổng số văn hóa nhập (đơn vị VHP), gồm:

781.934

 

+ Sách:

273.644

 

+ Báo, tạp chí:

93.180

 

+ Các loại tài liệu:

337.814

 

+ Lịch:

25.865

 

+ Băng các loại:

17.876

 

+ Đĩa CD, DVD, VCD:

16.773

 

+ Băng cassette:

654

 

+ Thiết bị ghi dữ liệu

2.939

 

+ Đĩa CD-ROM:

92

 

+ Phim nhựa + Trailer:

6.076

 

+ Ảnh, tranh các loại:

2.493

 

+ Đồ gốm, sành, sứ, gỗ, đá:

99

 

+ Máy trò chơi điện tử

24

 

+ Các loại khác:

4.405

3.

Số đơn vị VHP vi phạm:

30.908

4.

Tổng thu lệ phí giám định, cấp giấy phép (đồng):

3.066.830.000