Thống kê 2009 - Thi đua khen thưởng
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 332

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.      

Huân chương Sao vàng:

 

2.      

Huân chương Hồ Chí Minh:

02

 

- Tập thể:

02

 

- Cá nhân:

 

3.      

Huân chương Độc lập:

06

 

Hạng Nhất:

01

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

 

 

Hạng Nhì:  

03

 

- Tập thể:

02

 

- Cá nhân:

01

 

Hạng Ba:    

02

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

01

4.      

Huân chương Lao động:

68

 

Hạng Nhất:

03

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

02

 

Hạng Nhì:  

19

 

- Tập thể:

04

 

- Cá nhân:

15

 

Hạng Ba:    

46

 

- Tập thể:

05

 

- Cá nhân:

41

5.      

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

70

 

- Tập thể:

15

 

- Cá nhân:

55

6.      

Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

 

7.      

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

198

8.      

Bằng khen của Bộ trưởng (tập thể và cá nhân):

3.592

9.      

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL:

3.534

10.  

Giải thưởng quốc tế:

 

11.  

Danh hiệu vinh dự Nhà nước:

 

 

Anh hùng Lao động:

 

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

 

 

Nhà giáo Nhân dân:

 

 

Nhà giáo Ưu tú:

 

 

Nghệ sĩ Nhân dân:

 

 

Nghệ sĩ Ưu tú:

 

 

Thầy thuốc Nhân dân:

 

 

Thầy thuốc Ưu tú:

 

12.  

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật:

 

13.  

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật:

 

14.  

Cờ thi đua của Chính phủ

12

15.  

Huân chương Hữu nghị

01

 

- Tập thể:

01

 

- Cá nhân:

 

16.

Huy chương Hữu nghị

03

 

- Tập thể:

 

 

- Cá nhân:

03

17.

Cờ Thi đua xuất sắc

33